Vpisni list

PRILOŽENE OBRAZCE IZPOLNITE IN JIH PODPISANE PRINESITE NA STRELIŠČE NAŠEGA STRELSKEGA DRUŠTVA ŠKOFJA LOKA !
Ob včlanitvi v strelsko društvo Škofja Loka je potrebno prinesti:

obrazec, pristopno izjavo za sprejem v SD, vpisni list, prijava za vpis v register članov SD in
poravnati članarino, ki je za posamezne kategorije naslednja:

  • člani, članice, mladinci, mladinke: znaša letna članarina – vpisnina 70,00 EUR
  • mlajši dečki, mlajše deklice, dečki, deklice, starejši dečki, starejše deklice, kadeti in kadetinje pa znaša letna vpisnina – članarina 20,00 EUR za obdobje šolskega leta in mesečni prispevek – članarina 20,00 EUR
  • simpatizerji in podporni člani pa imajo letno članarino v višini 20,00 EUR
  • študenti: znaša letna članarina – vpisnina 50,00 EUR

STATUT – STRELSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA

STRELSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA

(v kletnih prostorih nekdanje vojašice - nekdaja komanda, pri vhodu v nekdanjo vojašnico po asfaltirani invalidski klančini).

Matična številka: 5109159000
Davčna številka: 76166660 (nismo davčni zavezanci)
TRR številka: SI56 0700 0000 0193 314, odprt pri GB Kranj, d.d.

Copyright © 2024 - STRELSKO DRUŠTVO ŠKOFJA LOKA